حزب کارگزاران سازندگی استان گلستان

اسناد حزب

اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی

سند مواضع حزب کارگزاران

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: گرگان - خیابان شهید رجایی - بین گلشن 11 و 13 - پلاک 20
کدپستی: 9187491111

ایمیل: golestan @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی